ceturtdiena, 2011. gada 28. aprīlis

Leļļu izstāde!


Leļļu meistare Evita Zālīte ir darinājusi brīnišķīgas lelles un nu ikvienam ir iespēja tās apskatīt mūsu bibliotēkā! Draiskie Runči un vardulēni, nopietnais lācis un rozā eņģelītis, omulīgie kurkulēni un zinātkārā mārīte.... Un pats velnēns ir atradis vietu uz bibliotēkas grāmatu plaukta! Taču tas jau nav viss- kopumā šeit mitinās gandrīz četrdesmit ar rokām darinātas lelles!
Nāc un sameklē :)

trešdiena, 2011. gada 6. aprīlis

„Bērnu literatūras maģija 2011– „Sēsi vārdu, pļausi … " ikgadējais jauno talantu konkurssNo 2011. gada 1.aprīļa - 31.augustam izsludināts Latvijas Jauno literatūras talantu konkurss „Bērnu literatūras maģija 2011 – „Sēsi vārdu, pļausi…”.

Konkursā var piedalīties Latvijas sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, ģimnāziju un arodskolu audzēkņi..

Konkurss norisinās divos literatūras žanros: prozā un dzejā.
Balvas tiks piešķirtas 3 nominācijās katrā žanrā:
„Čengura ķepa”
„Zebiekstes smaids”
„SantUka sirds”.
1. Balva – „Čengura ķepa” – tiek piešķirta par integrēšanās tēmas interesantāko risinājumu, ar integrāciju saprotot citādu uzskatu /arī izskata/ atzīšanu, toleranci pret citādi domājošiem.
2. Balva – „Zebiekstes smaids” – paredzēta darbam, kas izceļas ar jauku, gaumīgu komiku, kas neaizvaino, nepazemo.
3. Balva – „SantUka sirds” – tiek piešķirta par visiejūtīgāko dvēseles pārdzīvojuma atspoguļojumu. Te gan jāpiebilst, ka ar apzīmējumu „visiejūtīgāko” nav jāsaprot forsētas jūtināšanas attēlojums.

Noteikumi:
  • Konkursa darbu izpilda datorsalikumā.
  • Darba formāts - A4.
  • Darba apjoms neierobežots.
  • Konkursa darbus iesniedz Dikļu pagasta 1.bibliotēkā, Dikļu pag., Kocēnu novads,
  • LV- 4223,
  • Darba iesniegšanas termiņš 2011. gada 31.augusts (pasta zīmogs).
  • Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kocēnu novada mājas lapā www.kocenunovads.lv
Iesniegtie darbi tiks vērtēti, ņemot vērā dalībnieku vecumu un spēju paust būtisko.

Septembrī dalībnieki saņem ielūgumus uz „Bērnu literatūras maģijas „ noslēguma pasākumu Dikļos 2011.gada 7.oktobrī..