trešdiena, 2011. gada 7. septembris

Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa!LNB Atbalsta biedrība sadarbībā ar Bērnu literatūras centru un portālu ziedot.lv aicina ziedot un palīdzēt jaunākajām un labākajām bērnu grāmatām nonākt bibliotēkās.

Projekta "Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa" mērķis: iegādāties bērnu grāmatas Latvijas bibliotēkām.

Ziedot iespējams arī zvanot uz labdarības tālruni 90006881 (1 lats)

Vairāk informācijas gaisma.lv

Sveiciens skolniekiem!


Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles

Un mīļākā saruna.


Nu te tā uz galda likta,
Bet ne nieka tā nesaka!
Varbūt tai kauns,
Pie auss to pielikšu.


Nu, grāmatiņ, stāsti, kas jauns!

Nekā es nedzirdu.

Ar mani gan tik mānījās.

-"Nē, grāmatā visu dien jāmācās!
Tad varēsi pavadīt sarunās!"

Nu nē, tad labāk ar sunīti skrienu,
Nekā grāmatā skatos visu dienu.

-"Un muļķis kā sunītis paliksi,
Tevi arī saukās par taksīti."

TO NE!